Uitvoeringsovereenkomsten Keizerslanden en Rivierenwijk Deventer

image002

 

Opdrachtgever:                  Gemeente Deventer, woningcorporaties  Woon Unie, Hanzewonen en Rentree
Locatie:                                   Deventer
Periode:                                   2006

Opgave:                              
Sluiten van een overeenkomst tussen corporaties en gemeente ten behoeve van de prioritering Vogelaarwijken VROM. Het betreft zogenaamde achterstandswijken waar zowel op sociaal- als fysiekvlak significante verbeteringen doorgevoerd worden om de leefbaarheid in het gebied te vergroten.

Complexiteit:                  
Verkrijgen van helderheid over taken en verantwoordelijkheden van overheid en corporaties. Het afstemmen van ambities, het maken van (investerings)keuzes op basis van veronderstelde en berekende sociale en financiële rendementen.