Training Projectmatig werken

De effectiviteit van projecten en processen kan en moet beter.
Uw organisatie werkt volgens de methodiek Projectmatig werken of is van plan dit te gaan doen. 
Toch blijkt dat er tijdens het proces te vaak stagnatie optreed met alle gevolgen van dien. Dit kan 
beter! De training Projectmatig werken richt zich op de beheersing van processen en het ontwikkelen 
van persoonlijke vaardigheden. Met als doel ruimte voor creativiteit om uiteindelijk echt te kunnen 
excelleren met een super eindproduct!

Resultaat
• Maximaal leereffect door koppeling van theorie aan eigen praktijk
• Beter plannen en organiseren
• Organiseren en herkennen project arena, formeel en informeel
• Versterken aansturing projectteam
• Strakke besluitvormingsdocumenten

Voor wie
De training Projectmatig werken is bedoeld voor projectmanagers en projectleiders en voor 
projectmedewerkers die de behoefte hebben om hun effectiviteit te vergroten. De training wordt 
gegeven op HBO+ niveau. 

De aanpak
De training is ontwikkeld op basis van een uitgebreide praktijkervaring.
Projectmanagers, projectleiders en projectmedewerkers profiteren van een maximaal leereffect door 
theorie te koppelen aan praktijksituaties van de deelnemers. De verschillende lesmodules worden 
tijdens een incompany training toegelicht en uitgewerkt op basis van actuele projecten en situaties.

De training
De training Projectmatig werken bestaat uit 4 modules van elk een dag waarin theorie direct getraind 
wordt aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. Het lesmateriaal wordt ondersteund met een 
syllabus. 

De volgende onderdelen worden aangeboden:
• Inleiding in Projectmatig werken
• Opdrachtverstrekking en risk management
• Leiderschap: Rol van de projectleider, gedrag en houding, teamwork
• Procesmanagement en bestuurlijke context.

Aan het eind van de training bent u in staat om:
• Een heldere projectdoelstelling inclusief kaders te definiëren en te verankeren
• Een gedegen projectplan op te stellen
• Een goed projectteam te smeden met helderheid over rollen, taken en bevoegdheden
• Een gedegen kansen – en risicoanalyse te maken met bijbehorende beheersingsstappen 
• Uw eigen werkzaamheden te plannen en beheersen en teamleden hierop te sturen
• Uw eigen bijdrage in het proces te benoemen en uw eigen functioneren te managen (*)

Losse modules
In overleg met u als opdrachtgever verzorgen wij ook losse modules:
• De succesvolle projectleider
• Leiderschap
• Projectdoelen definiëren
• Projectinterventies, hoe voorkom ik dat
• Helder communiceren
• Krachtenvelden

(*) Voor persoonlijke groei als mens in de rol van projectmanager of projectleider verwijzen wij u graag naar “Coaching on the Job”.