Maatschappelijk Vastgoed

Uw ambitie is het fysiek samen brengen van verschillende diensten, voorzieningen en gebruikers, 
bijvoorbeeld in een dorpshuis, cultuurcentrum of woonzorghuis. Een mooie ambitie die in de praktijk 
helaas te vaak verzand in een Poolse landdag met alle frustraties en vertragingen van dien. Dat kan anders!
LSPM begeleidt dit proces voor u vanuit een rijke ervaring in de ontwikkeling van maatschappelijk 
vastgoed. Door een scherpe focus op het gezamenlijke doel met helderheid over individuele 
belangen en (on)mogelijkheden.

Uw organisatievoordeel
• Helderheid over de strategische doelen 
• Helder afspraken over inbreng en verantwoordelijkheden van alle participanten om 
 
obstructie, stagnatie en interventies te minimaliseren. Met aandacht voor cultuurverschillen
• Heldere en betrouwbare projectinformatie ten behoeve van voortvarend en gedragen 
   
besluitvorming
• Tactisch- en operationele aansturing van uw project en toetsing van uw strategische doelen.
• Procesmanagement vanuit verbinding ten behoeve van draagvlak en reduceren van 
   
interventies.

Wat biedt LSPM
LSPM kan dit proces voor u begeleiden, ook als het traject al behoorlijk is vastgelopen. De 
succesfactor is het serieus nemen en optimaal behartigen van alle belangen vanuit een objectieve 
positie. Wij doen dit vanuit een (her)kadering van de opgave enerzijds en de concrete inbreng op tijd, 
investeringsbudgetten, afname garantie en bestuurlijk commitment van alle deelnemers anderzijds. 
Wat is de droom en hoe wordt die door de werkelijkheid ondersteunt. Helderheid en openheid over 
ambitie, realiteit en verantwoordelijkheid. In onze visie is dit de enige weg om uiteindelijk met elkaar 
een excellent product op te leveren, ook voor de toekomst.
Het bewaken van de gezamenlijk vastgestelde ambitie en kaders is randvoorwaardelijk. Zodat 
voortgang geborgd is en een ieder zich kan blijven identificeren in en trots is op het uiteindelijke 
product. De intensiteit van de procesbegeleiding kan naar gelang de complexiteit in opgave en 
samenwerking worden afgestemd met u.

Referentieprojecten

klien_image016     klein_image024