Teamcoaching en intervisie

De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting. Teamcoaching en intervisie is interessant voor organisaties die onderkennen dat medewerkers elkaar nodig hebben om te excelleren.

Teamcoaching

Het doel van teamcoaching is om het team te leren hoe het zichzelf kan verbeteren en verantwoordelijkheid nemen om optimaal bij te dragen aan de organisatie doelen. Eerst met behulp van een coach, later zelfstandig. Teamcoaching richt zich op het herkennen en doorbreken van verstorende patronen in houding en gedrag binnen een groep en het aanleren van nieuw gewenst gedrag.

Meer weten: download de product pdf of mail ons

 

Intervisie

Intervisie is een resultaatgerichte vorm van collegiale coaching, met als doel het vergroten van de eigen professionaliteit. Het richt zicht op effecten van het eigen handelen in actuele persoons- of functiegebonden werksituaties. Het doel is effectiever handelen. Dit wordt gevoed door onderlinge reflectie, het stellen van helpende vragen en elkaar stimuleren tot actie. Intervisie is een proces van geven en ontvangen. Het is oordeelloos en gericht op het vergroten van mogelijkheden. Het gaat nadrukkelijk niet over het geven van adviezen, het aandragen van oplossingen of het beoordelen van elkaars werkwijze.

Meer weten: download de product pdf of mail ons