Proces- en projectmanagement

Uw organisatie en klanten stellen steeds hogere eisen aan uw dienstverlening of producten. Dat vraagt om procesoptimalisatie voor efficiency en rolduidelijkheid. Zo geeft u optimaal antwoord op de vraag van uw organsiatie en klanten. LSPM helpt u met het maken van een opgave analyse,een stappenplan en de implementatie. Met draagvlak en verankering als basis, zowel intern als extern. Deze processen kunnen betrekking hebben op uw lijnorgansiatie maar ook op projecten.

Complexe opgaven vragen om doelgericht projectmanagement.
U bent bezorgd over de voortgang en kwaliteit van uw project, omdat u vermoed dat er forse
interventies komen die het proces frustreren. LSPM kan u ontzorgen door een strakke aansturing en 
nauwe aansluiting met u als opdrachtgever, zonder dat u de inhoud wordt ingetrokken.

Lees meer 

Maatschappelijk Vastgoed

Uw ambitie is het fysiek samen brengen van verschillende diensten, voorzieningen en gebruikers, 
bijvoorbeeld in een dorpshuis, cultuurcentrum of woonzorghuis. Een mooie ambitie die in de praktijk 
helaas te vaak verzand. Dat kan anders! 
LSPM begeleidt dit proces voor u vanuit een rijke ervaring in de ontwikkeling van maatschappelijk
vastgoed. Door een scherpe focus op het gezamenlijke doel met helderheid over individuele
belangen en (on)mogelijkheden.

Lees meer
 

Mediation

Waarom escalatie terwijl de start zo veel belovend was? 
Niet elke samenwerking verloopt zoals verwacht. Waar de intenties zo mooi leken, overheerst nu 
het conflict. Onderhandelen wordt afdingen. Het gaat ineens om winnen en verliezen. Maar wat 
doet dit op de lange termijn met het projectresultaat en met uw relatie? LSPM ondersteunt bij het
zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing met als doel 1+1 =3.

Lees meer