Verandermanagement

De wereld om ons heen verandert continu, wat is uw antwoord hierop?
Waarden, mogelijkheden en behoeften veranderen in een hoog tempo. Dat betekent dat een 
optimaal presterende organisatie daarop proactief in moet spelen.
Veranderen is niet eenvoudig. De slaagkans wordt groter met een gestructureerde aanpak: 
methodisch veranderen. En heel belangrijk: begin met het einde voor ogen.

Organisatievoordeel
Methodisch Veranderen leidt binnen uw bedrijf direct tot een verhoogd rendement bij:
     • Maken van de juiste keuze van de verandering: doel, resultaat, impact, slaagkans en aanpak 
     • Adoptiesnelheid
     • Benuttingsfrequentie
     • Bekwaamheid medewerkers

Methodisch veranderen
Veranderen vergt een gestructureerde aanpak. De vele facetten en stappen worden goed gepland
en volgordelijk uitgevoerd. Hiermee zorgt u dat de gekozen maatregelen werkelijk aansluiten bij uw 
einddoel en dat deze gedragen en uitgevoerd worden door uw medewerkers.

Redenen voor Methodisch Veranderen zijn    
• Vergroten van de waarschijnlijkheid van het beoogde projectsucces
• Managen van medewerkersweerstand
• Bouwen van verandercompetentie

Vier fasen bij Methodisch veranderen
Gestructureerd en planmatig veranderen kan door de vier hoofdfasen helder te onderscheiden:

circle

Wat biedt LSPM
Bij de begeleiding van een veranderproces richt LSPM zich op:
• Algehele bewustwording van nut en noodzaak en impact van de verandering
• Heldere processtappen voor in- en overzicht van de verandering
• Effectief managen van de verandering
• Gelijktijdig meten en bepalen van de rendementen (borging, groei en ontwikkeling)
• Succesvol worden ervaren door de klant (in- en extern).