Mediation

Waarom escalatie terwijl de start zo veel belovend was? 
Niet elke samenwerking verloopt zoals verwacht. Waar de intenties zo mooi leken, overheerst nu 
het conflict. Onderhandelen wordt afdingen. Het gaat ineens om winnen en verliezen. Maar wat 
doet dit op de lange termijn met het projectresultaat en met uw relatie? LSPM ondersteunt bij het 
zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing met als doel 1+1 =3.

Organisatievoordeel
• Ombuigen van een (dreigende) conflictsituatie in een voor alle partijen aanvaardbaar 
 
alternatief
• Voortgang in uw proces
• In standhouden van uw externe relaties 

Wat biedt LSPM
Wij werken vanuit de overtuiging dat een optimale en voor alle partijen acceptabele oplossing
alleen wordt behaald wanneer er kennis is van en begrip voor elkaars belangen. Dit vraagt om open
communicatie waarbij elkaars grenzen worden onderzocht. Het doel? De ander zo veel mogelijk
gunnen zonder dat je jezelf te kort doet. Kortom, een voor iedereen aanvaardbare oplossing waarbij
eventuele concessies begrepen en gedragen worden door alle partijen.

Referentieprojecten

klein_image025       klein_image002      lind