Referenties

Projectmanager gemeente Leerdam: "Bijzonder leerzaamtraject. Ik heb geleerd tot de kern van de zaak door te dringen. Waar gaat het werkelijk om en waar richt ik mij dus op."

Gemeentelijk manager: "ik heb in dit traject met Ellis Brinkman, dat kort, intensief en avontuurlijk was, mijzelf meerwaarde gegeven. In mijn werk maar ook als persoon.Het traject gaf mij energie en ik heb stappen genomen die ik anders nooit had gedaan."

Avantor Performance Materials Deventer, manager: "Een sterk (persoonlijk) ontwikkeltraject. Met als resultaat twee winnaars: ikzelf en mijn werkgever."

Ontwikkelmanager Woningcorporatie: " Een zeer waardevol traject en verrijking voor mijn zelfbewustzijn, kennis en mijn rolinvulling."

Mentale Mobiliteit – Motor voor organisatieontwikkeling

Uw organisatie beweegt mee in de huidige turbulente wereld. Dat vraagt om een grote mate van flexibiliteit en resultaatgerichtheid van managers en teams. Het gaat om:

  • Creatief denken en handelen
  • Resultaatgerichtheid
  • Inspirerend leiderschap.

Hoe wordt dit tot stand gebracht? Wat betekend dit voor u als manager of teamlid? En voor de medewerkers? Welke effecten heeft dit op uw omgeving?

Lees meer 

Teamcoaching en intervisie

De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting. Teamcoaching en intervisie is interessant voor organisaties die onderkennen dat medewerkers elkaar nodig hebben om te excelleren.

Lees meer

Coaching individueel

Het belang van optimaal functionerende werknemers is voor u als werkgever evident.
U vraagt optimale prestaties maar niet elke werknemer kan hier altijd een goede invulling aan 

geven. Verhouden de kerncompetenties die u verlangt zich tot de persoonlijke competenties van de 
werknemer? Of ervaart de medewerker een belemmering in zijn functioneren? Dit kan leiden tot
een terugval in motivatie en prestatie, een negatieve uitstraling naar collega’s of klanten en ziekte
verzuim. Een coachtraject biedt de mogelijkheid tot een positieve ombuiging van deze situatie. LSPM
biedt dit aan op basis van methodisch coachen.

Lees meer

Training Projectmatig werken, in company

De effectiviteit van projecten en processen kan en moet beter.
Uw organisatie werkt volgens de methodiek Projectmatig werken of is van plan dit te gaan doen. 
Toch blijkt dat er tijdens het proces te vaak stagnatie optreed met alle gevolgen van dien. Dit kan 
beter! De training Projectmatig werken richt zich op de beheersing van processen en het ontwikkelen 
van persoonlijke vaardigheden. Met als doel ruimte voor creativiteit om uiteindelijk echt te kunnen
excelleren met een super eindproduct!

Lees meer