Proces- en projectmanagement

Complexe opgaven vragen om doelgericht proces- en projectmanagement. 

U bent bezorgd over de voortgang en kwaliteit van uw proces of project, omdat door onvoldoende compententie van medewerkers of forse interventies van buiten het proces of project frustreren. LSPM kan u ontzorgen door een strakke aansturing en nauwe aansluiting met u als opdrachtgever, zonder dat u de inhoud wordt ingetrokken.

Uw organisatievoordeel
• Helderheid over de strategische doelen 
• Heldere afspraken over inbreng en verantwoordelijkheden van alle participanten om 
 
obstructie, stagnatie en interventies te minimaliseren
• Heldere en betrouwbare projectinformatie
• Tactisch- en operationele aansturing en toetsing van uw strategische doelen.
• Procesmanagement vanuit verbinding ten behoeve van draagvlak en reduceren van 
   
interventies.

Wat biedt LSPM
LSPM heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in projecten die een hoge mate van 
complexiteit kennen in samenwerking, weerstanden van de omgeving en met groot politiek 
bestuurlijk afbreukrisico. Succes wordt bepaald door strak risicomanagement, leggen van 
verbindingen, creëren van draagvlak en verankeren van (deel)besluiten. Hoe groter het afbreukrisico 
des te belangrijker is een gestage voortgang en progressie. Wij zorgen ervoor dat u als opdrachtgever 
heldere en betrouwbare projectinformatie heeft zodat u in staat bent om voortvarend te komen tot 
gedragen besluitvorming. Kortom, een spannende samenwerking met beide een exact zelfde doel 
voor ogen!

Referentieprojecten

klien_image016              klein_image024       klein_image025       klein_image002       lind

Dorpshuis Heeze          Woonzorghuis Wezep    Ovatonde Nijmegen         Herstucturering Deventer  Herontwikkeling Lindenholt