Management a.i.

Interim management moet leiden tot een structureel resultaat en geen symptoombestrijding. 

Uw organisatie heeft een tijdelijke manager nodig. Omdat een van uw mensen kortere of langere tijd 
niet inzetbaar is. Of omdat de invulling van een vacature zorgvuldigheid en tijd vergt. Misschien heeft 
u behoefte aan een tijdelijke impuls om een verander- of cultuurtraject te realiseren. LSPM benut 
deze periode om daadwerkelijk het verschil te maken.

Organisatievoordeel
   • Heldere doelen en resultaatafspraken
   • Aandacht voor proces en medewerkers
   • Aandacht voor bronnen van weerstand
   • Gedragenheid onder uw medewerkers

Wat biedt LSPM
Interim management moet leiden tot een structureel resultaat en geen symptoombestrijding. 
In overleg met u komen we tot een heldere doelstelling voor de invulling van de interim opdracht. 
Bij afronding is er een nieuwe situatie waar uw organisatie zelfstandig mee verder kan. Mijn kracht 
ligt in een ruime ervaring van het begeleiden van complexe processen en (verander)trajecten 
in diverse organisaties. Door de ervaring als coach van individuen en teams ben ik in staat deze 
trajecten ook te laten beklijven bij uw medewerkers.