Coaching individueel

Het belang van optimaal functionerende werknemers is voor u als werkgever evident. 
U vraagt optimale prestaties maar niet elke werknemer kan hier altijd een goede invulling aan 
geven. Verhouden de kerncompetenties die u verlangt zich tot de persoonlijke competenties van de 
werknemer? Kortom, staat de werknemer in zijn kracht?

LSPM ondersteunt bij het versterken van de juiste competenties voor de medewerker in zijn specifieke werkomgeving. Wat is mijn situatie en hoe kan ik daar optimaal in functioneren? Wat kan ik anders doen om effectiever en prettiger te werken? Kortom, welke kansen zijn er en hoe benut ik deze?

Organisatievoordeel
• Traject met een helder doel voor ogen
• Coachtraject in aansluiting op bedrijf gerelateerde kerncompetenties
• Inzicht bij uw medewerker op eigen gedrag met bijbehorende opvattingen , normen en 
  
waarden en welke diepe overtuigingen hieraan ten grondslag liggen
• Persoonlijke ontwikkeling van uw team of medewerker met als resultaat een grotere 
   
persoonlijke effectiviteit
• Verruiming van het gedragsrepertoire van uw medewerker

Voor wie
Een coachtraject kan geboden worden aan individuen en teams.

Methodisch coachen
Elke coachvraag speelt zich af in een omgeving, de context. Om resultaat te boeken maken we met 
uw medewerker, en de opdrachtgever vooraf helder wat de huidige en de gewenste situatie is. Nu 
kan het coachdoel geformuleerd worden. Met deze gegevens kan bepaald worden welke stappen 
genomen moeten worden om het doel te realiseren. 

Coachtraject 

stappen_coaching

Individuele coaching 

Op zoek naar de antwoorden die jij altijd al wist maar niet eerder zo helder zag.
Je bent een professional in je werk. Maar toch merk je dat je niet optimaal functioneert. Uiteraard 
heb je zelf geprobeerd dit op te lossen maar je komt niet echt verder. Jij hebt de behoefte om en je 
bent bereid tot zelfreflectie en zelfontwikkeling. Tijd om dit aan te pakken middels een persoonlijk 
coaching traject dus.

De aanpak
In het coachtraject kijken we vanuit de voor jou belemmerende situaties naar:
• Analyse van het huidige en de gewenste situatie
• Welk gedrag jij vertoont
• Welke opvattingen, normen en waarden hierbij horen
• Welke onderliggende overtuigingen hier aan ten grondslag liggen
• Wat dit gedrag jou oplevert
• Hoe dit anders kan zodat de gewenste situatie ontstaat

Het coachtraject bestaat naast een intake en een evaluatiegesprek meestal uit 4 tot 6 sessies van 1 a 1,5 uur.
Tijdens de intake onderzoeken we samen welk probleem jij ervaart, in welke context dit plaats vindt 
en wat je wensbeeld voor de toekomst hierin is. Met deze informatie formuleer jij je coachvraag.
In de coachgesprekken werken wij oplossingsgericht aan het vinden van de juiste antwoorden. Altijd 
gekoppeld aan de competenties die in jouw context van belang zijn. 
En altijd zijn het antwoorden die jij al in je hebt maar nog niet eerder zo helder zag.

Jouw voordeel
Vanuit deze systematiek werken we niet alleen aan gedragsverandering maar ga jij vanuit jouw 
intrinsieke waarden en overtuigingen op zoek naar de oplossing die jou helpt. Nu en in de toekomst. 
Dit levert je veel op:
• Persoonlijk inzicht
• Beter gevoel over jezelf
• Betere persoonlijke balans
• Vergroten van je persoonlijke effectiviteit
• Betere relaties met anderen
• Meer succes in je werk
• Minder stress
• Meer plezier

Ellis is gecertificeerd door NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Reacties coachees:

gemeente Leerdam, Projectmanager: "Ik heb geleerd tot de kern van de zaak door te dringen, waar gaat het werkelijk om en waar richt ik mij dus op"

Gemeentelijk projectmanager MV: "Ik heb in dit coachtraject met Ellis, dat kort, intensief en avontuurlijk was, mezelf meerwaarde gegeven in mijn werk maar ook als persoon. Het traject gaf mij energie en ik heb stappen genomen die ik anders nooit had gedaan."

Avantor Performance Materials Deventer, manager: "Een sterk (persoonlijk) ontwikkeltraject, met als resultaat 2 winnaars: werkgever en ikzelf."

Ontwikkelmanager Woningcorporatie: "Een zeer waardevol traject en verrijking voor mijn kennis, zelfbewustwording en rolinvulling."